Serious Games zijn instrumenten om jouw casus te versterken.

Serious Games zijn instrumenten voor impact
Serious Games zijn instrumenten voor impact
Serious Games zijn instrumenten voor impact
Serious Games zijn instrumenten voor impact

De sleutel tot succes is om meer grip te krijgen op de casus en op de impact die je wilt bereiken.

Het doel van game thinking is om een sterk fundament te creëren, voordat een complex productieproces van start gaat. In feite biedt het de kans om alle mogelijkheden van Gaming te verkennen, voor je een besluit neemt over een vervolgtraject

Het voordeel is dat het uiteindelijke product of dienst veel beter zal aansluiten bij de behoefte. Met game thinking gaan we vooraf de (meetbare) (leer)doelen bespreken en ontwerpen we daarna de route om die doelen te behalen.

Het eerste gesprek met Daan gaf ons direct veel aanknopingspunten om op meerdere onderdelen van onze dienstverlening serious gaming in te zetten. De inzichten in het gesprek triggerde ons om op een andere manier naar onze veranderprojecten te kijken. Daan laat ons zien dat er veel meer manieren zijn om onze klanten te ondersteunen. Dat inspireert enorm!
Marieke van Gent
Directeur bij IT Efficiency

De definitie van impact is voor mij dat er veranderingen plaatsvinden tijdens en na de spelsessie. Deze veranderingen moeten zichtbaar en meetbaar zijn.

Daarom is het belangrijk om bij de start van het project te bepalen wat de definitie van succes is en hoe we de impact kunnen meten.

De beste aanpak voor een succesvolle implementatie van spel is focussen op de doelen van de transformatie en niet op het product.

Er zijn meerdere succesfactoren die we vooraf kunnen definiëren. Enkele van deze factoren zijn:

Daan heeft jaren geleden al eens een zogenaamde serieus game voor Rijkswaterstaat gemaakt, deze werd destijds erg goed gespeeld door onze bedienoperators, dit kwam o.a. doordat er al een competitief speelelement zat verwerkt. Er was weer behoefte aan een serieus game en al snel kwamen we bij Daan uit. Daan heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld in de serieus games en is op de hoogte van de laatste technologieën inclusief de laatste ontwikkelingen van opleiding middels serieus games. We zijn erg blij met het klantgericht meedenken door Daan, erg fijn dat Daan zijn zaken goed voorbereid middels duidelijke presentaties van scope en planning met daarin gevraagde besluiten, hierdoor is de game binnen tijd, scope en geld en naar goede breed gedragen tevredenheid opgeleverd.

In de afgelopen 15 jaar heb ik veel met opdrachtgevers gesproken, waarbij vaak de twijfel werd uitgesproken of serious games geschikt zijn voor hun casus. Bijvoorbeeld omdat het moeilijk is om grip te krijgen op de impact van interne middelen en kosten voor implementatie.

De meeste opdrachtgevers die ik gesproken heb, staan zeer positief tegenover serious gaming, maar ervaren het als een alles-of-niets
besluit. Het geheim zit in een goed voortraject, waarbij business case en de blauwdruk van het spel worden uitgewerkt, voordat de game-bouwer wordt ingeschakeld. Op die manier kunnen er heldere afspraken gemaakt worden en kan een veel soepeler productie starten.