LOCATIESPOTTER

“Er staat een vrachtwagen stil in de Sijtwendetunnel, we verwachten een verstopping op de N14. Wellicht moeten we verkeer via de N44 gaan omleiden.”

Weinig Nederlanders zullen dit soort gesprekken voeren, maar voor medewerkers van Rijkswaterstaat is dat wel anders! 

De verkeerscentrale moet dagelijks meerdere besluiten nemen op basis van situaties op ons wegennet. Hetzelfde geldt voor medewerkers van de nautische tak van Rijkswaterstaat die, bijvoorbeeld, een sluis moeten bedienen. 

“Locatiekennis van waterwegen, bruggen, sluizen en dergelijke is cruciaal om snel te kunnen handelen bij een incident.”

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Rijkswaterstaat een manier zocht om de areaalkennis van personeel te versterken. De grootste uitdaging daarbij is dat het om duizenden en duizenden objecten gaat.

Hoe kun je duizenden objecten (visueel) trainen en herhalen, zonder dat de leerstof saai wordt? Juist: Via een serious game! 

TEAM

Rijkswaterstaat: Opdrachtgever

InThere/ Mproof: Aannemer

Preludens: Projectmanagement en serious game design

Game Tailors: Grafisch design, development en koppeling LMS

Locatiespotter is een cognitieve training, waarbij de deelnemer in korte tijd de locatie van enkele honderden objecten moet trainen.

Deze objecten zijn voor een groot deel te herleiden (hectometerpalen staan 100 meter uit elkaar), maar de speler ontkomt er niet aan dat er veel nieuwe kennis opgedaan moet worden.

In de basis is dat dus herhalen, herhalen, herhalen. Om de doelgroep te activeren en om ze betrokken te houden bij de leerstof is er gekozen voor een serious game. Belangrijk daarbij is de visuele, geanimeerde waar, waardoor de speler sneller objecten kan herkennen.

Methode

Er zijn drie belangrijke ontwerpkeuzes gemaakt binnen Locatiespotter.

1) Omdat de speler in korte tijd, honderden objecten moet trainen, moet het spel snel te doorlopen zijn.

2) We toetsen eerst wat de speler al weet, voordat we gaan leren.

3) 
We hebben gekozen voor een realistische aanpak bij de visualisatie, zodat de speler snel de verbinding met de realiteit kan leggen.

Wat je al weet, hoef je niet meer te leren. Dus met bestaande kennis kun je punten scoren. Sneller kiezen en nauwkeuriger kiezen geeft een hogere score.

“Een missie in Locatiespotter duurt ongeveer 10 minuten en is daarom goed inzetbaar tijdens kantooruren.”

De speler wordt gelijk getoetst op al aanwezige kennis (geef de exacte locatie van het gevraagde object). Als de speler een fout maakt, laat een animatie zien waar het object zit en waar de speler dus had moeten kiezen.

Vervolgens gaat het spel op pauze en kan de speler rustig alle informatie leren, voordat deze doorgaat naar de volgende vraag.

Leren en lezen hebben geen impact op de speeltijd, waardoor de speler rust krijgt om de informatie goed door te nemen. Zodra de volgende vraag gestart wordt, is de druk gelijk weer hoog.

Doel van het spel

De speler moet de objecten aanwijzen op een kaart van Nederland, waarbij wordt ingezoomd op het gebied waar de medewerker actief is.

Belangrijk is dat veel informatie is weggelaten, waardoor alleen noodzakelijke info (bijvoorbeeld wegen) zichtbaar zijn.

Per niveau krijgt de speler andere visuele informatie.

“Locatiekennis van waterwegen, bruggen, sluizen en dergelijke is cruciaal om snel te kunnen handelen bij een incident.”

Challenge

De grote uitdaging in het project was de koppeling met de bestaande database. 

Er zijn meerdere databases met alle objecten en de juiste geolocaties van deze objecten. 

Het maken van een koppeling met deze database was relatief eenvoudig, maar het filteren van de juiste objecten bleek een grote opgave. 

De speler speelt drie missies op drie verschillende niveaus en op elk niveau moesten de juiste objecten gefilterd worden.

Na meerdere aanpassingen bleken we de juiste balans gevonden te hebben.

Belangrijk is dat de game snel en speelbaar blijft, met al die objecten die ingeladen moeten worden. Vertraging kost seconden en dus punten.

Game Tailors heeft een geweldige taak volbracht om de game soepel en snel te houden, ondanks de honderden objecten die ingeladen moeten worden.

Resultaten

 

Het resultaat is een serious game die door een brede groep gespeeld kan worden. 

De game bestaat in uit twee delen waarbij aan de ene zijde alle droge objecten getraind kunnen worden en aan de andere zijde alle nautische objecten getraind worden. 

Elke speler speelt binnen zijn eigen operationele gebied. Je hoeft dus niet heel Nederland te trainen. 

De game kan wel gebruikt worden om
medewerkers in een nieuw operationeel gebied te trainen.

Per gebied zijn er drie verschillende niveaus.

1.    Wegen, N-wegen en waterwegen

2.    Objecten zoals bruggen, knooppunten, sluizen enz.

3.   Hectormeterpalen en markeringen.

Op een hoger niveau moet de speler steeds nauwkeuriger
spelen en verder inzoomen. Hierdoor wordt de game met elk niveau moeilijker en wordt er meer (kennis) van de speler verwacht. 

De serious Game Locatiespotter is nu meer dan 6 maanden in gebruik bij Rijkswaterstaat en wordt nog steeds actief ingezet voor het trainen van nieuwe medewerkers. De verzamelde statistieken laten een groei in areaalkennis zien en daarom zijn we erg tevreden met het resultaat.

In de afgelopen maanden hebben meer dan 250 medewerkers de serious game gespeeld. Gezamenlijk hebben ze meer dan 4.000 missies gespeeld. Zichtbaar is dat de gemiddelde score per maand toeneemt (Van 2.000 punten per behaalde missie) naar 4.000 punten per behaalde missie. Deze groei laat zien dat spelers beter worden in het vinden van de juiste locaties.

Met een maximum score van 7.500 punten is nog meer groei mogelijk. Belangrijker is dat er al meer dan 40.000 objecten getraind zijn.

En goed om te weten is dat de A2 door alle spelers het meest nauwkeurig en snelst gevonden wordt!