Ik ben altijd bereikbaar voor een goed verhaal.

Misschien kan ik jullie met een casus helpen.

Is een spel net zo goed in het transformeren van gedrag als het is in het bieden van plezier en sociale interactie?

Ja! – Ik geloof dat een serious game een team kan activeren, motiveren, samenwerking kan versterken en inzicht kan vergroten.

De eerste stap is een:

Of neem direct contact op via:

+31 6 423 76 117 info@preludens.nl

Serious Games activeren de doelgroep en vergroten de intrinsieke motivatie.

Serious Games Activeren de doelgroep.
Serious Games Activeren de doelgroep.
Serious Games Activeren de doelgroep.
Serious Games Activeren de doelgroep.
Preludens energy card

Organisaties die zoeken naar een route om (1) de basiskennis van een doelgroep te vergroten, (2) inzicht te versterken en/of (3) een veilige omgeving zoeken om nieuwe strategieën te verkennen, doen er goed aan om Serious Games overwegen.

Deze gestructureerde vorm van “het spel” sluit sterk aan bij onze natuurlijke manier van leren en verkennen, waarbij de doelgroep actief –meetbare– keuzes moet maken.

Serious Games zijn tools voor transformaties

We veranderen allemaal. Nieuwe kennis, nieuwe ervaringen en nieuwe verbindingen transformeren ons tot wie we zijn. Meestal gebeurt dit op een natuurlijke wijze en in reactie op gebeurtenissen uit het verleden. 

Maar soms willen we transformeren voordat deze gebeurtenissen plaatsvinden en willen we ons voorbereiden op toekomstige interacties.

Van jongs af aan gebruiken we het spel om dat te bereiken, dus is het logisch om deze techniek ook in je team toe te passen.

Serious Gaming is een gestructureerde vorm van het spel, waarbij vooraf gedefinieerde doelen worden meegenomen in het ontwerp. Serious games combineren leerstrategieën, kennis, structuren en spelelementen om specifieke vaardigheden, kennis en houdingen aan te leren.

Serious Games activeren de doelgroep, waardoor hun intrinsieke motivatie vergroot.

Inzicht en capaciteiten zullen groeien doordat ze verschillende oplossingen, in een veilige omgeving, kunnen trainen en bespreken.

Tot slot kunnen we ze de kans geven om – op een leuke manier – de nieuwe aanpak te verkennen.

“All play means something.”

Johan Huizinga, Homo Ludens: A Study of the Play Element in Culture“

“ Play came about by natural selection as a means to ensure that animals will practice the skills they need in order to survive and reproduce. ”

Karl Groos ~ 1898

Met serious games pak je de volgende voordelen:

Immersie

Een hogere betrokkenheid bij de (complexe) leerstof door uitdagingen, visualisaties, mechanismen en spanningen.

Veilig

Een veilige omgeving om in te leren en experimenteren, waarbij de genomen acties geen directe gevolgen hebben. Hierdoor ontstaat meer bereidheid om deel te nemen.

Feedback

Feedback en begeleiding vanuit de game. De deelnemer krijgt direct feedback op de gemaakte keuzes, waarmee ook de voortgang en uitkomsten meetbaar worden gemaakt.

Fun

Een positieve ervaring verbeterend het leerproces. Studies hebben aangetoond dat leren met behulp van games een meer positieve ervaring biedt.

preludens begeleidt teams die overwegen serious games in te zetten voor hun transformatie uitdagingen.

Samenwerken met Raccoon Serious Games

Het inzetten van serious games (Play) binnen een organisatie is bedoeld om een specifieke impact te bereiken in de realiteit. Het is daarom noodzakelijk dat er een duidelijke koppeling tussen het spel en de reailiteit wordt gemaakt.

Veel game designers hebben een focus hebben op de wereld van play, terwijl we via “Find the Game” naar patronen in de realiteit gaan zoeken. Daarbij zoeken we naar regels, doelen, mechanismen en dergelijke die vertaald kunnen worden naar een serious game.

Preludens werkt bij voorkeur in-residence, waarbij ik de opgave vanuit de klant benader.  Mijn doel is om de drempel naar serious gaming te verlagen en daar hoort volledige begeleiding en ontzorgen bij! 

Bij aanvang van het project zullen we starten met het vaststellen van de gewenste doelen. Waar liggen jullie wakker van en wat zijn de gewenste uitkomsten van het traject?