Logo Preludens Header

De grootste impact kun je krijgen door micro te kiezen.

Verhalen transformeren naar kennis.

Welkom in de wereld van MicroGame Stories, waar we online trainingen transformeren door de kracht van verhalen en spel. Een wereld waarin de training meer gericht is op het creatief oplossen van een probleem, dan op het uitdragen van leerstof.

Elk element van MicroGame Storyies is ontworpen om kennis op een actieve manier over te dragen en de immersie te versterken.

Of je nu de vaardigheden van je team wilt verbeteren of op zoek bent naar een manier om nieuwe informatie effectief over te dragen, MicroGame Story’s biedt een unieke, interactieve leerervaring die resultaten levert.

Heldere leerdoelen

Tijdens een GameStorm definiëren we 5 leerdoelen. De focus is op het overdragen van deze leerdoelen.

Visueel verhaal

Het verhaal wordt geschreven in de structuur van een heroes journey en wordt gevisualiseerd in stripvorm.

Actieve MicroGames

De noodzakelijke basiskennis wordt getraind en getoetst via - op maat gemaakte -MicroGames.

MicroGame Stories

Verhalen ontmoeten spel.

Bij MicroGame Story’s geloof ik sterk in de transformerende kracht van verhalen. Een tijdloze techniek die van oudsher wordt gebruikt om kennis over te dragen.

Elk verhaal, vormgegeven in een interactieve stripvorm, is een uniek online leertraject dat de structuur van de hero’s journey volgt.

De verhalen zijn opgedeeld in hoofdstukken, waarbij elk hoofdstuk gericht is op het overbrengen van één specifiek leerdoel.

Om de speler actief te betrekken en uit te dagen, zetten we MicroGames in. Dit zijn korte, krachtige serious games die binnen een kwartier één leerdoel overbrengen.

Door spelers uit te dagen en verleiden om te herhalen, wordt de kennis niet alleen overgedragen, maar ook effectief verankerd.

MicroGame Stories zijn...

Zijn korte, online trainingen in de vorm van een stripverhaal, die worden versterkt door vijf MicroGames. Het verhaal biedt de juiste context, zodat de speler zich beter kan inleven in de situatie, terwijl de MicroGames de basiskennis overdragen die noodzakelijk is om de nieuwe inzichten te gaan toepassen. MicroGame Stories stimuleert gebruikers om kritisch na te denken en praktische problemen effectief op te lossen.

Zijn met het oog op gebruiksgemak en flexibiliteit ontwikkeld. Elke story is volledig compatibel met zowel SCORM, XAPI en cmi5, waardoor het moeiteloos kan worden geïntegreerd in elk bestaand LMS of LRS. Een MicroGame storie bestaat uit 5 hoofdstukken die als één bundel aan het LMS worden aangeboden. Het is ook mogelijk om elk hoofdstuk als indivuele bundel aan te bieden.

Zijn onderdeel van een veilige leeromgeving waar fouten maken gezien wordt als een essentieel onderdeel van het leerproces. Onmiddellijke feedback en continue verbeterkansen stellen gebruikers in staat om in hun eigen tempo en op hun gewenste momenten te leren, wat de kennisretentie versterkt en de werkdruk verlaagd.

Zijn op maat gemaakt en volledig afgestemd op jullie huisstijl en specifieke wensen. De inhoud wordt samen met jullie trainers ontwikkeld zodat deze perfect aansluit bij de behoeften van jullie organisatie. Bovendien bieden we de mogelijkheid om de verhalen offline beschikbaar te stellen, zodat spelers altijd toegang hebben tot de training, ongeacht hun online status.

Actieve Houding en Intrinsieke Motivatie

MicroGame Stories verandert gebruikers van passieve ontvangers naar actieve deelnemers aan hun leerervaring. Door ze te betrekken bij boeiende verhalen, worden ze aangemoedigd om uitdagingen aan te gaan en actief deel te nemen aan hun educatieve reis.

Veilige Leeromgeving en Directe Feedback

Onze verhalen bieden een context waarin fouten maken wordt gezien als een deel van het avontuur. Elke fout vormt een kans om te leren, ondersteund door directe feedback, wat een veilige ruimte schept voor experiment en ontwikkeling zonder angst voor negatieve gevolgen.

Immersie en Praktische Toepasbaarheid

MicroGame Stories integreert theoretische concepten en leerdoelen naadloos in realistische scenario’s. Dit zorgt voor een diepe immersie en helpt gebruikers de directe toepasbaarheid van hun kennis te zien, wat hun dagelijkse werkzaamheden aanzienlijk verrijkt en verbetert.

Culture arises and unfolds in and as play... culture itself bears the character of play.

Enkele voorbeelden van MicroGame Stories:

Spelregels: de Sleutel tot Activering en Verbinding

Spelregels: de Sleutel tot Activering en Verbinding

In elk aspect van ons leven is het spel aanwezig – bijvoorbeeld binnen onze opvoeding, in het ondernemen en zelfs in onze sociale interacties. Dit project was een krachtige herinnering aan het feit dat een set weloverwogen regels een belangrijk middel kan zijn om betrokkenheid en actie te bevorderen.

Lees verder »
Worstelt uw team met het vasthouden van belangrijke kennis na traditionele trainingsessies?
MicroGame Stories maakt gebruik van de kracht van storytelling en interactieve gameplay om leerervaringen te creëren die niet alleen boeiend zijn maar ook de retentie verbeteren. Door kennis in de vorm van een verhaal te presenteren dat deelnemers doorlopen via interactieve uitdagingen, blijft de geleerde stof beter hangen.

Leren en veranderen met MicroGame Story’s.

MicroGame Stories benut de kracht van storytelling om veelvoorkomende uitdagingen in e-learning aan te pakken. We verweven leerinhoud naadloos in boeiende verhalen, waardoor gebruikers niet slechts toeschouwers blijven, maar actieve deelnemers worden in hun eigen leeravontuur.

Dit proces stimuleert hun actieve houding en intrinsieke motivatie.

Gebruikers ervaren hoe de opgedane kennis direct toegepast kan worden in hun dagelijkse werkzaamheden, wat elke leerervaring niet alleen relevant, maar ook impactvol maakt.

Immersie door Storytelling

Elk leertraject bij MicroGame Stories begint met een boeiende verhaallijn, ontworpen om de immersie te vergroten.

Door deelnemers te betrekken bij een meeslepend verhaal, stimuleren we niet alleen hun aandacht en interesse, maar ook hun emotionele verbinding met het leerproces.

Activering door MicroGames

MicroGames zijn specifiek ontworpen om spelers te activeren, uit te dagen en essentiële concepten te herhalen. Deze interactieve games stimuleren kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden, wat essentieel is voor diepgaand leren en duurzame kennisontwikkeling.

Verbinden met de realiteit

We zorgen ervoor dat alle leerstof direct verbonden is met realistische, praktische scenario’s.

Dit helpt spelers om de opgedane kennis sneller en effectiever toe te passen op de werkvloer, waardoor het leren relevanter en impactvoller wordt.

Inzicht in prestaties en ontwikkeling

MicroGame Story’s biedt uitgebreide tracking voor gebruik, voortgang en scores.

Dit overzicht stelt zowel trainers als spelers in staat om de ontwikkeling te volgen en te zien hoe elke speler vordert, wat bijdraagt aan een gepersonaliseerde en adaptieve leerervaring.

Vindt u het een uitdaging om theoretische kennis om te zetten in praktische vaardigheden binnen uw organisatie?
MicroGame stories brugt deze kloof door theorie te integreren in real-life scenario's binnen onze games. Elk hoofdstuk is ontworpen om specifieke leerdoelen te koppelen aan praktische toepassingen, waardoor deelnemers onmiddellijk zien hoe wat ze leren van invloed is op hun werkzaamheden.

De Brug tussen E-learning en Serious Gaming

Hoewel e-learning zich snel heeft ontwikkeld tot een effectief medium voor educatie en training, blijft de inhoud vaak beperkt tot basale interacties zoals raadje plaatje en drag en drop. Aan het andere uiteinde van het spectrum bevindt zich serious gaming, dat, ondanks zijn interactieve en meeslepende aard, vaak wordt geassocieerd met hoge kosten en complexiteit. MicroGame Stories speelt hierop in door deze werelden samen te brengen en een unieke, betaalbare leerervaring te bieden die zowel interactief als toegankelijk is.

MicroGame Stories zijn zorgvuldig ontworpen om de diepgaande immersie en interactiviteit van serious games te combineren met de eenvoud en toegankelijkheid van traditionele e-learning. Door storytelling en geavanceerd game design te integreren in onze MicroGames, creëren we een dynamisch leerplatform dat gebruikers niet alleen uitdaagt, maar hen ook actief betrekt bij hun eigen leerproces. Deze games richten zich op het efficiënt overbrengen van basiskennis en vormen daarmee het perfecte startpunt voor verdere diepgaande leerervaringen.

Meer interactie

MicroGame Stories gaan verder dan traditionele e-learning door interactieve scenario’s aan te bieden die kritisch denken en probleemoplossend vermogen stimuleren.

Lagere kosten

Door ons te concentreren op MicroGames, vermijden we de hoge ontwikkelingskosten en complexiteit die vaak gepaard gaan met uitgebreide serious games.

Hogere retentie

MicroGame Stories excelleren in het snel en efficiënt overdragen van essentiële basiskennis, waardoor ze een uitstekende leeroplossing zijn.

Samen Sterker: Onze Benadering van Samenwerking

Bij MicroGame Stories geloven we dat samenwerking de sleutel is tot succesvol leren. Elk leertraject begint met een ‘Gamestorm’ sessie, waarin we samen met de klant de structuur van het verhaal en de leerdoelen vaststellen. Ons doel is om een stevig fundament te leggen, en we streven ernaar de klant vanaf het begin te ontlasten.

Ik neem persoonlijk de leiding over de tweede fase: het ontwerpen, verzamelen en organiseren van de content en het nauwkeurig uitwerken van elk hoofdstuk van het verhaal. In deze cruciale fase werken we nauw samen met een expert uit jullie team om de inhoud exact af te stemmen op jullie behoeften.

Na jullie goedkeuring van het ontwerp, starten we met de productie en implementatie. We ondersteunen ook het testen van de training en begeleiden jullie bij het aanbieden van de online training aan de doelgroep. Onze gestructureerde, maar flexibele aanpak verzekert een diepgaand en effectief leertraject dat volledig is afgestemd op de specifieke behoeften van jullie organisatie.

FIND THE GAME

In elke transformatie zit een serious game verborgen. Find the Game is een designmethode voor Serious Games, gericht op het vinden van game mechanismen binnen een bestaande context.