Logo Preludens Header

In elke transformatie zit een serious game verborgen.

“Find the game” is een ontwerpmethode die zich richt op het vinden van spelelementen in de realiteit om deze toe te passen in de serious game.

Omdat we van nature spelende wezens zijn, passen we veel game technieken onbewust toe. De gedachte achter “find the game” is om deze onbewuste game mechanismen zichtbaar te maken door bijvoorbeeld ontbrekende elementen toe te voegen.

De meeste organisaties kampen met complexe uitdagingen. Door de processen binnen deze uitdagingen te vertalen naar een serious game ontstaat er een veilige wereld waar verschillende strategieën en oplossingen onderzocht kunnen worden.

Impact

Het inzetten van serious games (Play) binnen een organisatie is bedoeld om een specifieke impact te bereiken in de realiteit. Het is daarom noodzakelijk dat er een duidelijke koppeling tussen beide werelden wordt gemaakt (meaning).

Veel game designers hebben een focus hebben op de wereld van play, terwijl we via “Find the Game” eerst in de realiteit gaan zoeken. Daarbij zoeken we naar regels, doelen, mechanismen en dergelijke die vertaald kunnen worden naar een serious game.

“A great human ability, which distinguishes us from other animals, is our ability to imagine in ways that are not random but are structured by rules, which allows us to produce potentially useful new products. That is the essence of creativity”

Play is older than culture, for culture, however inadequately defined, always presupposes human society, and animals have not waited for man to teach them their playing.

Find the Game is een designmethode voor Serious Games, gericht op het vinden van game mechanismen binnen een bestaande context.

Het werken op deze manier heeft twee grote voordelen:

1) In het voortraject wordt veel kritische informatie voor het ontwikkelen van een serious game gevonden. Hierdoor is het veel eenvoudiger (en dus voordeliger) om daarna te game te laten ontwikkelen.

2) Een serious game die ontwikkeld is op basis van de bestaande structuur zal veel beter aansluiten bij de organisatie, waardoor implementatie eenvoudiger wordt.

Find the Game richt zich op de zoektocht naar verborgen spelelementen en mechanismen in de realiteit, die eenvoudig vertaald kunnen worden naar een serious game.

De methodiek kent vier belangrijke fasen. Elke fase brengt de klant dichter bij het vinden van de serieus game:

Brainstorm

Een brainstormsessie wordt ingezet om de eerste herkenning op te roepen. We gaan nog niet te diep op de materie in, maar zoeken naar elementen die resoneren met de deelnemers

Waardestelling

De waardestelling is een verzameling onderzoeksmethoden welke we gebruiken voor een uitgebreide analyse. Tijdens deze waardestelling zullen we samen de game vinden.

Prototype

Via een paper based prototype kunnen we de game verder ontwerpen en testen. Eventueel kan de game doorontwikkeld worden tot een volledig kaart- of bordspel.

Productie

Indien ervoor gekozen wordt de game digitaal te ontwikkelen dan zal ik vanuit de klant begeleiden

Games zijn overal. We moeten ze alleen even vinden.

Preludens Workshop

Find the game is ontwikkeld om een brug te maken tussen de klant en de leveranciers van serious games. Het doel is beide partijen te verbinden door het voorbereidende werk met de klant uit te voeren. 

Hiermee zal de digitale ontwikkeling soepeler en sneller zal verlopen. Voor de game ontwikkelaar ontstaat er meer rust omdat planningen beter gehaald kunnen worden en omdat op het juiste moment getest zal worden. 

Op deze manier kan ik beide werelden ontlasten en eenvoudiger samenvoegen.

GAME THINKING

Gebruik game design voor het ontwerpen van oplossingen. Game Thinking is een ontwerp methodiek waarbij ik interventies en structuren ontwerp, die voortkomen uit (serious) game mechanismen.