Leerdoelen effectief formuleren voor een succesvolle game-based training

Preludens - ABCD workshop voor leerdoelen

Bij het ontwikkelen van een training – met of zonder serious gaming – is het cruciaal om effectieve leerdoelen te formuleren. Het risico van slecht geformuleerde leerdoelen is dat je niet weet wat je zoekt en niet kunt meten wat het effect van je training zal zijn. Vaak leidt dit tot meer content, wat de ontwikkelingstijd van de training verlengt.

Hoe leerdoelen invloed hebben op de ontwikkeling van je game-based training

Een klant van mij was al weken bezig met het ontwikkelen van een game-based training, waarbij meerdere MicroGames zouden worden ingezet. Het team spendeerde veel tijd aan het zoeken naar de juiste informatie en het verzamelen van steeds meer tekst.

Toen ik hen vroeg hoe ze de impact van de training konden meten, realiseerden ze zich dat ze daar nog niet over hadden nagedacht.

Goede leerdoelen beschrijven het effect dat je met de training wilt bereiken, terwijl slechte leerdoelen vaak te algemeen zijn en beschrijven wat je wilt leren.

Foute voorbeelden zijn: “Medewerkers moeten beter samenwerken binnen projecten” of “teamleden gaan tijdig communiceren wanneer ze deadlines niet halen.”

Tips bij het formuleren

Bloom's Taxonomy voor het bepalen van leerdoelen

Om effectieve leerdoelen te formuleren, begin ik altijd met de vraag: Hoe gaan ze dat doen? Als dit niet in het leerdoel omschreven staat, zal het moeilijk zijn dit in de content naar voren te laten komen.

Een goed leerdoel beschrijft het gewenste gedrag. Gebruik daarbij werkwoorden in je leerdoel. Een nuttige methode is het toepassen van de Taxonomie van Bloom, die de werkwoorden indeelt in zes verschillende kennisniveaus.

bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_taxonomy

Een andere methode is de ABCD-methode, waarbij je binnen een leerdoel de doelgroep (Audience), het gewenste gedrag (Behaviour), de voorwaarden (Conditions) en de mate van complexiteit (Degree) beschrijft.

Het effect op je game-based training

Uiteindelijk heb ik de klant kunnen helpen door 15 leerdoelen te herformuleren volgens de genoemde methodes. We hebben samen een ABCD-workshop gedaan, waarbij ik niet alleen de leerdoelen heb geformuleerd, maar ook gelijk de “hoe” vraag heb beantwoord met de klant. Hierdoor konden we snel de juiste content voor de training vinden, wat een grote tijdsbesparing opleverde voor het team.

Neem contact op voor hulp bij het formuleren van effectieve leerdoelen

Wil je sneller toegang hebben tot de juiste content voor je training? Of ben je benieuwd hoe je meer meetbare impact kunt bereiken? Neem dan contact op via deze pagina of via daan@preludens.nl