Logo Preludens Header

Gebruik game design voor het ontwerpen van oplossingen.

Play triggert een verandering in gedrag en dat is cruciaal voor elke succesvolle transitie.

Game thinking is ideaal voor organisaties die hun transformaties beter willen afstemmen op de menselijke maat en daarbij maximale impact, motivatie en activatie zoeken. Voorbeelden hiervan zijn: het toevoegen van (directe) feedback mechanismen binnen een proces, het aanbrengen van meetpunten (of scores) om voortgang zichtbaar te maken of het introduceren van uitdagingen om helder te maken wat de verwachtingen zijn.

Gericht op organisaties die zoeken naar:

WAT IS GAME THINKING?

Game Thinking – of Serious Game Thinking – is een ontwerp methodiek waarbij ik interventies en structuren ontwerp, die voortkomen uit (serious) game mechanismen. Daarbij ontwerp ik vanuit de bestaande situatie en zoek ik naar elementen uit de realiteit, die ik kan omzetten naar een ontwerp. Ik noem dit “Find The Game”.

Ook zet ik Design Thinking in voor organisaties die overwegen om serious gaming te gaan inzetten. In dat geval gebruik ik de methodiek om voorbereidingen uit te voeren, waardoor de Game meer impact zal bereiken.

Organisaties die zoeken naar een manier om hun doelgroep te activeren hebben veel baat bij game thinking. Bijvoorbeeld om de betrokkenheid (immersie) bij verander- of kennistrajecten te vergroten.

Geschikt als voorbereiding voor serious gaming en gamificatie trajecten.

Waarbij ik het noodzakelijke huiswerk, in co-creatie, uitvoer en daarmee een sterk fundament voor de ontwikkeling neer kan zetten.

Geschikt om processen, (gedrag) verandertrajecten en kennistrajecten te versterken.

Waarbij de doelgroep meer geactiveerd en gemotiveerd zal worden door de toegevoegde game interventies

Geschikt om in te zetten als designtool voor complexe situaties.

Waarbij we de problematiek vanuit de structuur van een serious game bekijken, waardoor meer inzicht in de problematiek ontstaat

MEER GRIP OP IMPACT

Het is cruciaal dat een organisatie (vooraf) kan inschatten wat de impact van een serious game (achteraf) kan zijn. Deze impact heeft namelijk een specifieke waarde die moet aansluiten bij de investering. Een diepere impact, op een bredere doelgroep, rechtvaardigt een hogere investering voor het serious game traject.

Een serious game traject vereist een goede voorbereiding. Voordat de productie start of voor je een offerte kan opvragen, zul je al meerdere vragen moeten kunnen beantwoorden. Met een meer overzichtelijke casus, bereik je meer impact

Om achteraf de impact meetbaar te maken, zul je vooraf een aantal belangrijke besluiten moeten nemen. Met name de (leer)doelen moeten op de juiste manier geformuleerd worden. Deze doelen komen weer voort uit een probleem en doelgroep analyse.

Tijdens een Game Thinking traject kan ik deze en andere werkzaamheden uitvoeren. Vervolgens ontwerp ik handvaten die ingezet kunnen worden om meer grip te krijgen op de uitkomst van jullie transformatie.

GAME THINKING IS OOK GESCHIKT VOOR ORGANISATIES DIE (NOG) GEEN SERIOUS GAMES WILLEN INZETTEN.

Organisaties die de toegevoegde waarde van serious gaming
kunnen zien, maar nog niet goed weten hoe gaming voor hun casus ingezet kan
worden, hebben ook baat bij een Game Thinking traject.

Wanneer je geconfronteerd wordt met uitdagingen of gerichte
veranderingen, kan het zijn dat je een oplossing zoekt, waarbij een nieuwe
aanpak nodig is.

Game Thinking is een uitstekende methodiek om elke casus te
verkennen, waarbij in korte tijd, meer inzicht in de problematiek en
oplossingsrichting ontstaat. Via Game Thinking kun je de casus benaderen door
de ogen van een game. Mechanismen, die goed werken in een game, kunnen worden
ingezet binnen jullie casus.

Samenwerken met een team vereist besluitvorming, wisselen van
standpunten en continue kennis updates. Het is daarom belangrijk om je team
intrinsiek te motiveren om met deze wijzigingen om te gaan en het spel is de
meest natuurlijke manier voor motivatie en activatie.

Game Thinking biedt een framework en inzicht om jouw doelgroep te activeren. Ik denk graag mee over de mogelijkheden.

MIJN 7 DESIGN PRINCIPES zijn:

7 design principes

GAME THINKING VINDT PLAATS VOORDAT BESLUITEN GENOMEN WORDEN.

Een ander voordeel van de Game Thinking is dat het uiteindelijke product of dienst veel beter zal aansluiten bij de behoefte. Met game thinking gaan we vooraf de (meetbare) (leer)doelen bespreken en ontwerpen we daarna de route om die doelen te behalen.

Het doel van game thinking is om een sterk fundament te creëren, voordat een complex productieproces van start gaat. In feite biedt het de kans om alle mogelijkheden van Gaming te verkennen, voor je een besluit neemt over een vervolgtraject.

EEN TRAJECT VAN 5 DAGEN (IN RESIDENCE)

Game Thinking is een proces waarbij ik de opdrachtgever zoveel mogelijk ontzorg in het uitvoeren van onderzoek en design. Door gebruik te maken van gevalideerde structuren, krijg ik meer grip op dit proces en wordt er weinig aan het toeval overgelaten.

Een Game Thinking traject bestaat typisch uit 5 losse dagen. Het is mogelijk dit traject binnen een week uit te voeren, maar de dagen kunnen ook flexibel ingepland worden. Het voordeel van een ruimer traject is dat ik meer tijd heb om aanvullend onderzoek te doen, waardoor een diepergaand onderzoek mogelijk is.

DE EERSTE STAP RICHTING GAME THINKING IS EEN CONTACTMOMENT.

Game thinking en serious game design leveren een blauwdruk voordat
productie start. Daarmee wordt al het noodzakelijke huiswerk vanuit de
opdrachtgever goed voorbereid, overzichtelijk uitgewerkt. Met deze blauwdruk
zul je meer grip houden op het productieproces, zullen doorlooptijden verkorten
en zul je een product ontwikkelen dat veel beter aansluit bij de behoefte en
daardoor meer impact zal bereiken.

Waarin ik kan toelichten wat de mogelijkheden zijn en kan ik
eventuele vragen beantwoorden. Als je geïnteresseerd bent kun je contact
opnemen via onderstaand formulier of via daan@preludens.nl:

MICROGAME STORIES

De grootste impact kun je krijgen door micro te kiezen. Ontworpen en ingezet om immersie te versterken, je doelgroep te activeren, en intrinsieke motivatie te vergroten.